Het ontstaan van One Seven academy

Als gevolg van de wereldwijde groei van het aantal One Seven® systemen de afgelopen jaren is ook het aantal mensen en trainingsinstituten gegroeid die onder eigen naam, daarbij vaak gebruik makend van hun eigen inzetmethodes, One Seven® opleidingen aanbieden.

Om deze ongewenste wildgroei een halt toe te roepen en er voor te zorgen dat er wereldwijd op een eenduidige en juiste wijze gewerkt wordt met One Seven® is in 2013 de One Seven® Academy is opgericht door BMT Fire & Rescue en NFRS Nordic Fire & Rescue Services met volledige ondersteuning van One Seven®, de fabrikant van One Seven® systemen.

 

academy1 academy2

De kracht van One Seven Academy

Om er zorg voor te dragen dat er, waar dan ook ter wereld, op eenzelfde wijze met One Seven® gewerkt wordt tijdens de verschillende brandscenario’s zijn er wereldwijd een aantal One Seven® Master Instructors aangesteld. Deze Master Instructors zijn speciaal door de One Seven® Academy geselecteerde en opgeleide One Seven® instructeurs met jarenlange kennis en ervaring in brandbestrijding en met One Seven® in het bijzonder.

Naast kennis van brandbestrijding beschikken zij over uitstekende didactische vaardigheden. Middels een uitgebreid en beproefd train-de-trainer programma wordt door deze Master Instructors de kennis voor het op de juiste, effectieve en efficiënte wijze inzetten van One Seven® op verschillende brandscenario’s overgedragen.

academy3 academy4

Meerwaarde en onze waarborg

Primair ligt de nadruk op het opleiden van brandweer instructeurs via een aantal verschillende train-de-trainer programma’s.

Al deze programma’s worden afgesloten met het behalen van een certificaat en registratie in het One Seven® Instructors register. Om hiervoor echter in aanmerking te komen, moet de inzet en bekwaamheid van de deelnemer als voldoende beoordeeld worden door de Master Instructor en wordt de opgedane kennis getoetst via een questionnaire. Na het verkrijgen van het certificaat is de deelnemer in staat om de opgedane kennis over te dragen binnen zijn of haar korps of organisatie tijdens een One Seven® gebruikerstraining. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat er op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze gebruik wordt gemaakt van dit bijzonder effectieve blusmedium.